DÜŞÜNEN ÇOCUK
Sosyoekonomik olarak düşük bölgede yaşayan çocukların düşünce yapılarını geliştirecek araçlara ulaşımı sınırlıdır. Bu onların hem ilerideki akademik başarılarını hem de sosyal katılımlarını etkileyebilecek bir engel oluşturmaktadır. Bu olgu kapsamında, Kulübümüz, bu çocukların düşünsel anlamda gelişimini sağlamak amacıyla düzenli kitap okuma-tartışma ve yaşlarına uygun felsefe kavramlarının öğretildiği bir eğitim uyguladı.
Sosyoekonomik düşük bölgede yaşayan 10 çocuk belirlendi. Kulüp üyeleri Özge Yılmaz ve Duygu Yurtseven bu projeden sorumlu kişiler olarak bu çocuklar ile her ay, yaşlarına uygun felsefe kavramları eğitiminin verildiği ya da bir kitabın tartışıldığı toplantılar düzenlediler. Her toplantıda bir felsefe kavramı seçilerek üzerinde çocukların tartışması sağlandı ya da çocuklara önceden dağıtılmış olan doğaya saygı ve toplumsal değerler temalarını işleyen birer kitap tartışılarak okuduklarını anlamalarına katkıda bulunuldu.
2 Ekim 2019 ile 26 şubat 2020 arasında yapılan beş toplantı kapsamında “Çıtır Çıtır Felsefe” serisi kitabı aracılığıyla “Başarı ve Başarısızlık” ve “Adalet ve Haksızlık” kavramları yanında Isabel Alende’nin Canavarlar Kenti ve Altın Ejder Krallığı kitapları tartışıldı. Kitap ile ilgili olarak hazırlanan sorular aracılığıyla okuma ve anlama pratiği yapmalarına destek olundu.
Çocuklara uygun saatin belirlenerek katılımın arttırılması sorun oldu. Çocukların toplantı içinde görüş bildirmeye alışması ise bir diğer sorundu. Bazı çocukların kitabı okumadan gelmesi ise grup dinamiklerimizi olumsuz etkiledi.
Katılım sorunu bölgeden bir çocuğun annesinin iletişimi sağlaması aracılıyla çözüldü. Çocukların görüş bildirmesini teşvik etmek için sıcak bir ortam yaratılmasına, proje yürütücülerinin diyaloglarında teşvik edici olmasına özen gösterildi ve iletişim sağlandı. Kitabı okumayı bitirmeyen çocuklarla neden bitirmedikleri ve bu konuda onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz üzerine konuşuldu. Kitap seçiminde onların zevklerinin de göz önüne alınması ve yeterli zaman verilmesi planlandı.
Projeye katılan 10 çocuk, toplantılara devam etmek konusunda isteklerini bildirdi ve her yeni toplantı ile daha katılımcı oldukları gözlendi.

GÖZTEPE SOROPTİMİST KULÜBÜ BURSU İLE EĞİTİME DESTEK
Maddi zorlukları bulunan, eğitime ulaşmada zorluk yaşayan lise ve üniversiteli kız öğrencilerinin eğitimlerini destekleyip, eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak kadının toplum içinde güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla burs verilmektedir. Burs verme süresi 1.10.2019 -30.06.2020 arası dönemi kapsamaktadır.
Geçen yıl burs verilen öğrencilerin hepsi bu yıl da burs almaya devam etti. Sadece hayat pahalılığını göz önüne alarak her ay aldıkları burs ücretini arttırdık. Bursiyerlerimizi yakından takip edip onların sorunları ile ilgilendik, staj yapacakları yer bulmalarına yardımcı olduk. Yarı yıl tatilinde birlikte sergi gezdik, TSKF’nin düzenlediği Koçluk Kursu’na ulaşım giderini karşılayarak bir öğrenciyi yolladık.
Bazı bursiyerlerimiz İzmir dışında okuduğu için onlarla istediğimiz kadar beraber olamadık. Ancak yarı yıl tatilinde görüşebildik ama WhatsApp grubundan iletişimimizi sürdürdük.
Bursiyerlere maddi katkı yanısıra Soroptimistliği tanımalarını, üyelerimizi rol model olarak görmelerini sağladık. Mezun olan bursiyerlerimizi ileride birer Soroptimist olarak göreceğimizi düşünüyoruz.

SINAVA HAZIRLAMA
Eşrefpaşa evindeki 8. Sınıf öğrencilerine Lise Giriş Sınavına (LGS) hazırlanmaları için destek verildi. Gönüllü Türkçe ve Matematik öğretmenleri temin edilerek haftada 2’şer saat Türkçe ve Matematik dersleri verildi.
Öğrencilerin okul ve sınav başarısını yükseltmek amacıyla giriştiğimiz bu eğitim 1 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 10 Haziran 2020 tarihine kadar devam etti. Öğretmenler her hafta düzenli eğitim verip testler uyguladılar. Korona döneminde öğrencilerin eğitimine online olarak devam edildi.
Öğrenciler sınavlarda başarı elde ettiler. Anadolu lisesi ve meslek liselerine girdiler.

MEVLANA ÖRGÜ KARNAVALI
Kulübümüz, kadınlar tarafından işletilen küçük işletmelerin gelişimine destek sağlamak ve kadınları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla iş becerileri konusunda eğitimler verdi. Kulüp üyesi Duygu Yurtseven başkanlığında örgü bilmeyen kadınlara tığ ve şiş ile, satış değeri olan değişik ürünler yapılması öğretildi. Kadınların, el becerilerini geliştirmek yanında ürettikleri ürünleri hem kendileri kullanarak, hem de satarak aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri gözönüne alındı.
Mevlana Mahallesinde yaşayan ve elişi bilgisi olmayan kadınlara Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği aracılığı ile ulaşıldı. 22.10.2019 tarihinde başlayan toplu çalışmalar her hafta salı günleri 8 hafta boyunca eğitim evinde 3’er saat yapılarak 4.2.2020 tarihinde sonlandı. Bu çalışmalardan 10 kadın faydalandı.
Malzeme temini konusunda yaşanan sorun, Göztepe Soroptimist Kulübü ve Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği ile ortaklaşa satınalma yoluyla aşıldı.
Kadınlar çeşitli ürünler ürettiler ve yapılan ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulundular.

NALDÖKEN ÖRGÜ KARNAVALI
Kulübümüz, kadınlar tarafından işletilen küçük işletmelerin gelişimine destek sağlamak ve kadınları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla iş becerileri konusunda eğitimler verdi. Kulüp üyesi Duygu Yurtseven başkanlığında örgü bilmeyen kadınlara tığ ve şiş ile, satış değeri olan değişik ürünler yapılması öğretildi. Kadınların, el becerilerini geliştirmek yanında ürettikleri ürünleri hem kendileri kullanarak, hem de satarak aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri gözönüne alındı.
Naldöken Mahallesinde yaşayan ve elişi bilgisi olmayan kadınlara Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği aracılığı ile ulaşıldı. 8.11.2019 tarihinde başlayan toplu çalışmalar her hafta perşembe günleri 8 hafta boyunca eğitim evinde 3’er saat yapılarak 21.2.2020 tarihinde sonlandı. Bu çalışmalardan 15 kadın faydalandı.
Malzeme temini konusunda yaşanan sorun, Göztepe Soroptimist Kulübü ve Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği ile ortaklaşa satınalma yoluyla aşıldı.
Kadınlar çeşitli ürünler ürettiler ve yapılan ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulundular.

İKİNCİ EL PANAYIRI
Kullanılmış eşyaları yeniden değerlendirerek hem kulübe fon sağlamak hem üyelerle birlikte bir aktivite yaratmak için, Urla ikinci el pazarında masa kiralandı. Herkesin evindeki pek çok kullanılmayan eşyanın atılması yerine ucuz fiyata satılarak değerlendirilmesi amaçlanan ikinci el eşyalar, üyeler tarafından kulübe bağışlandı.
Eşyalar üyelerden alınıp bir yerde toplandı, tasnif edildi, fiyatlandırıldı. 10 Kasım 2019 tarihinde organize edilen etkinlikte eşyaları gün boyu sergileyerek, gün boyu satış yapıldı. Satılamayanlar geri depolama alanına geri getirildi.
Çok düşük maliyetle başarılı bir proje yaratıldı; evlerdeki kullanılmayan eşyalar değerlendirildi, satış günü üyeler birlikte çalışarak mutlu oldular, takım ruhunu geliştirdiler.

YILBAŞI EL İŞİ ŞENLİĞİ
Kulüp projelerinde ve burslarda kullanılmak üzere fon yaratmak amacıyla Kulüp üyelerinden oluşan el işleri komitesinin yılbaşı konseptli ürettikleri ürünler, yılbaşı şenliğinde satılarak kulübe fon sağlandı.
Evlerde toplanan üyeler, birbirleriyle fikir alışverişi sonucunda yılbaşı konseptli ürünler ürettiler. Ürünler, fiyatlandırarak 7-8 Aralık 2019 taihinde Alaçatı Alavya Oteli’nde organize edilen yılbaşı şenliğinde satıldı.
Malzeme temininde bazı üyeler destek vererek kulüp içi dayanışması sergilendi, güzel bir takım çalışması yapıldı ve gelir elde edildi.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ
Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında eğitim sistemlerinde erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimleri ile çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu eğitim, analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmaktadır.
Bu amaç ışığında İzmir Amerikan Koleji’yle işbirliği yapıldı. Kolej’deki Robotik Kodlama Kulübü’ndeki öğrenciler hizmet verdiğimiz evlerdeki öğrencilerimizi eğitip bilgilendirmek ve yarışmalara hazırlamak istediler.
Öğrencilere robotik kodlama için gerekli kit’ler kulüp tarafından alındı. Kolej ve robotik kodlama firması da kit’lerin alımında yardımcı oldu, her öğrenciye bir kit verildi. 9-10 yaşlarındaki 10 öğrenci, 16 Aralık 2019 tarihinden 16 Mayıs 2020 tarihi süresince haftada iki gün 1’er saat eğitime katıldı.
Mayıs ayı içinde yarışmaya katılmaları planlandı, ödemeleri yapıldı ancak Covid-19 nedeniyle yarışma ertelendi. Şimdilik beklemedeyiz.
Öğrencilerin okul başarısı için yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, farklı becerilerin yeteneklerin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi için organize ettiğimiz bu eğitimde öğrenciler robotik kodlama kavramı hakkında bilgilendiler.

NALDÖKEN EVİ’NDE AİLELERE DESTEK
Naldöken Evi’ndeki velilerin ergen çocuklarıyla ilgili sorunları gidermelerinde yardımcı olmak amacıyla 6 Şubat 2020 tarihinde bir seminer düzenlendi.
Üyemiz psikolog Prof. Dr. Benal İnceer “Ergen çocuklarla iletişim ve geniş aile – çekirdek aile sorunları” konusunda bilgilendirme yaptı.

Destek alan grubun bir özelliği hemen hemen herkesin birbiriyle akraba olması. Ayrıca çoğunluğu Sünni olan bir ülkede Alevi olan ufak bir topluluk. Üç saatlik çalışmanın ilk yarım saati sorunların saptanmasına ayrıldı. İhtiyaçlarını saptamak ve destek olmak üzere bir yıllık bir plan yapılarak aile içi şiddet sorunları da gündeme gelmekle birlikte öncelikle ailelerin sorunlarının ortak olanlarının ele alınmasına karar verildi. Bir grup sorumlusu seçildi. Toplantıya 35 kadın katıldı.

Yıl sonuna kadar devam ettirilmesi düşünülen bu toplantılar pandemi nedeniyle iptal edilmek zorunda kaldı. Ancak çok sıkıntıda olanların hocamızla irtibata geçip danışmanlık alabilecekleri belirtildi.

OTİSTİK GENÇLERİN AİLELERİNE DESTEK
Hamdi Dalan Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezi’ndeki otistik gençlerin ailelerinin hayata bağlılıklarını motive etmek amacıyla ailelere yönelik “zihinsel engelli otistik ergenlerin ailelerinde stres ve başa çıkma” konulu seminer düzenlendi. 11 Şubat 2020 tarihinde 25 kişinin katılımıyla interaktif olarak yapılan toplantıda velilerin soruları cevaplandırıldı.
Kulüp üyesi psikolog Prof.Dr. Benal İnceer, hem ailelerin hem de gençlerin sorunlarını dinleyerek, ergenlik süresince başetme yöntemleri ve iletişim konusunda açıklayıcı bilgilendirme yaptı. Zihinsel engelli (AAID) otistik ergen bir çocuğa sahip olmak, aile yaşamının çeşitli yönleri üzerindeki etkisi; ev idaresi, mali durum, ebeveynlerin duygusal ve zihinsel sağlığı, evlilik ilişkileri, aile üyelerinin fiziksel sağlığı, aile içindeki diğer çocukların ihtiyaçlarına yanıtın sınırlandırılması, zayıf kardeş ilişkileri ve ailenin sosyal etkileşimleri gibi sorunlar örnekler üzerinden ayrıntılı değerlendirildi. Zor süreçte ailelerin nasıl baş edilebilecekleri ve morallerini nasıl yükseltecekleri konuşuldu. Üyelerden Buket Karadeveci ve Aysu Benlioğlu seminere dinleyici olarak katıldılar.

BÜTÇELERE DESTEK
Covid-19 nedeniyle evlere kapanma, çoğunluğu gündelik işlerde çalışan Eşrefpaşa evimizdeki velilerin işlerini kaybetmelerine neden oldu. Aile bütçelerini sarsan bu durumu hafifletme amacıyla onlara destek vermek istedik. Yaklaşan Bayramda muhtaç kişilere yardım etme adetimizi göz önünde tutarak 21 veliye 21 Nisan 2020 tarihinde alış-veriş çekleri dağıttık.

KURULUŞTAN GÜNÜMÜZE
Kulübümüzün kıdemli üyelerinin bilgi ve deneyimlerini aktardığı, Soroptimistlik nedir, ilke ve amaçları nelerdir, Soroptimistler kimlerdir gibi soruların cevaplarını içeren, Kulübün kuruluş serüvenini ve aşamalarını anlatan, öne çıkmış projeleri, Soroptimist organizasyonundaki görünürlüğü konularında bilgilendirmelerin paylaşıldığı dokümanter film, 44. Kuruluş Yıldönümü anısına, kalıcı bir belge olması dileğiyle Kulübümüz tarafından hazırlandı.
Görsel ortamda bir söyleşi olarak tasarlanan bu çalışma, içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle kısıtlı katılımla yapıldı. Dönem Başkanı Buket Karadeveci, Kulübün Kurucu Başkanı Ahsen Önder, Kulüp’te, Federasyon’da koordinatörlük ve uluslararası görevlerde bulunmuş Yıldız Belger, Bergün Kardeş ve Ayten Tekişalp’in katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü, TSKF’nın dergisi Soroptimist Dünyası‘nın yayınlanmasında on yıllık deneyimi bulunması itibariyle, yayıncılık tecrübesiyle, Nükhet İzmiroğlu üstlendi.
Bu çalışma, Kulübümüzün 23 Ekim 2020 tarihinde 44. Kuruluş Yıldönümü kutlaması nedeniyle yapılan zoom toplantısında kulüp üyeleriyle paylaşıldı, Kulübün ve TSKF’nin web sitelerine yerleştirildi.

BURSİYER EĞİTİMİ
Bursiyerleri girişimcilik konusunda bilgilendirme amaçlı bir zoom toplantısı, 2 Aralık 2020 tarihinde düzenlendi. Sayın Bedriye Hülya’nın kendi girişimcilik hikayesini anlattığı bu toplantıya 8 bursiyer katıldı.
Bedriye Hanım’ın okul hayatından başlayarak anlattığı girişimcilik serüveni çok ilgi çekiciydi. Bedriye Hanım, 2005 yılında beş ortakla yola çıkıp, kadınların hem iş sahibi, hem çalışan, hem de üye olabildiği B-Fit sistemiyle bir marka yaratarak kadınlara örnek olmuş. B-fit sistemi, sadece bir üye ve spor salonu ilişkisi olmayıp kadınlara çevrelerinde farkındalık yaratacak projeler yapmak, uygulamak ve sosyal hayata dahil olabilecekleri bir ortam da yaratma fırsatı veriyor. Kadınlar, B-fit’lerde seminerlerden tiyatrolara kadar hiç yapmadıkları sosyal aktiviteleri deneyimleme imkanı buluyorlar.
Bedriye Hülya’nın başarı hikayesi dikkatle izlendi. Interaktif olarak yapılan bilgilendirmede Hülya Hanım girişimcilik konusunda gençlere önerilerde bulundu. Bursiyerler böylesine başarılı bir hanımı dinleyerek çok motive oldular.