“EVİMİZ PROJESİ”

“Proje Ortağı” olarak Göztepe Soroptimist Kulübü, evlerin kurulmasında, işlevselleştirilmesinde ve çoğaltılmasında öncülük etmiş, yönetim sorumluluğu üstlenmiş olup bu faaliyetlerini devam ettirmekte ve projenin kadınlara yönelik çalışmalarına kesintisiz destek vermektedir.

Bu proje aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:

  • Göçle İzmir’e yerleşmiş Doğu Anadolu kökenli ailelerin büyük bir metropolün çağdaş yaşamına adaptasyonunu sağlamak
  • Bu ailelerin çocuklarının eğitimine yardımcı olmak
  • Annelerinin aile ve toplum içinde statülerini konumlarını yükseltmek amaçlı hedefine yönelik çalışmalar yapmak
  • Bu söz konusu ailelerin genç nesillerinin çağdaş, laik, Atatürkçü, sanata, eğitime değer veren şehirli kentli bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmak
  • Kentin yoğun göç almış varoş mahallelerinde yukarıda sözü edilen hizmetleri ailelerin ayağına götürmek için “evler” açmak ve bunları gönüllülük esasında yaşatmak
  • Bu proje kapsamında diğer STK’larla işbirliği yapmak ve model oluşturmak.

Evimiz Projesi kapsamında kurulmuş ve hizmet verilmekte olan evlerin sayısı yedi adede erişmiş bulunmaktadır. Proje, Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği Sponsorları ve Gönüllüleri tarafından yürütülmektedir.
Göztepe Soroptimist Kulübü üyeleri ve mesleklerinde uzman olan arkadaşlarımız “farkındalık” ve “bireysel eylem” gerektiren çeşitli güncel konularda annelere eğitimler vermektedirler. Bunlardan bazıları “Öfke Kontrolü”, “Aile İçinde Çatışmaların Çözümlenmesi”, “Obezitenin Getirdiği Sağlık Riskleri”, “Akraba Evlilikleri Sonucu Ortaya Çıkan Genetik Hastalıkların Önlenmesi”, “”Çanta ve Dikiş Kursu”” ve benzeri eğitimlerdir.
Gerek yaz tatili ve gerekse okul tatillerinde çocuklar ve anneler için eğitsel ve kültürel amaçlı geziler ve tiyatro, sinema, sergi etkinlikleri düzenlenmektedir.
Bunların yanı sıra ailelerin ihtiyaç duydukları malzemeler (gıda, giysi, kırtasiye, vs) bağışlarla temin edilip dağıtılmaktadır.
Bu proje sayesinde 200 öğrenci + anne, babalar+ ortalama 3 kardeş+ komşu ve akrabalar hesaplanacak olursa yaklaşık 1000 kişinin hayatına olumlu bir dokunuş sağlanmaktadır.
Proje hedeflerinden biri olup amacına ulaştığını gösteren, annelerin toplumdaki konumunu yükseltmek amacıyla çoğunun çalışmaya başlaması ve ülke çapında yayılan Covid-19, evlerdeki çalışmaları sekteye uğratmıştır. Pandemi süresinin uzayıp, koşulların ağırlaşması itibariyle de bazı evlerin kapatılması gündeme gelmiştir. Halen Çeşmealtı, Urla, Naldöken, Karabağlar, Gediz (Buca) semtlerindeki beş evde hizmet verilmektedir. Kapanan evlerin çocuklarına ise eğitimler on-line olarak verilmekte ama onları gezilere, tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklere götürmek suretiyle ilişkiler devam ettirilmektedir.
Projede yeni bir uygulama başlamıştır. Yıllar önce küçük yaşlardayken bu evlerde yetişen, kimi üniversite bitirip meslek sahibi olan, kimi evlenen şimdiki zamanın yetişkinleriyle bir gençlik grubu oluşturulmuştur. Bu gençlerden bazıları evlerdeki küçüklerin eğitimine katkıda bulunmaktadır.