AMAÇ

 • Soroptimistler, yerel, ulusal ve uluslararası birliktelikte, kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarını iyileştirmek amacıyla eğitmek, güçlendirmek ve etkinleştirmek için çalışırlar.

  MİSYON

  • Soroptimistler, eğiterek, güçlendirerek ve olanak sağlayarak kadın ve genç kızların yaşamlarını değiştirmek için hareket ederler.

   VİZYON

   • Kadınlar ve kız çocuklar, bireysel ve müşterek potansiyellerine ulaşacak, özlemlerini gerçekleştirecek ve tüm dünyada güçlü, barışçıl topluluklar yaratacak eşit söz hakkına sahip olacaklardır.

    İLKELER

    • Kadının statüsünün yükselmesi
    • Yüksek ahlak ilkeleri
    • Herkes için insan hakları
    • Eşitlik, kalkınma ve barış
    • Uluslararası anlayış ve iyiniyet ile eşitlik, kalkınma ve barışın geliştirilmesi