DÜŞÜNEN ÇOCUK
Sosyoekonomik olarak düşük bölgede yaşayan çocukların düşünce yapılarını geliştirecek araçlara ulaşımı sınırlıdır. Bu onların hem ilerideki akademik başarılarını hem de sosyal katılımlarını etkileyebilecek bir engel oluşturmaktadır. Bu olgu kapsamında, Kulübümüz, bu çocukların düşünsel anlamda gelişimini sağlamak amacıyla düzenli kitap okuma-tartışma ve yaşlarına uygun felsefe kavramlarının öğretildiği bir eğitim uyguladı.
Sosyoekonomik düşük bölgede yaşayan 10 çocuk belirlendi. Kulüp üyeleri Özge Yılmaz ve Duygu Yurtseven bu projeden sorumlu kişiler olarak bu çocuklar ile her ay, yaşlarına uygun felsefe kavramları eğitiminin verildiği ya da bir kitabın tartışıldığı toplantılar düzenlediler. Her toplantıda bir felsefe kavramı seçilerek üzerinde çocukların tartışması sağlandı ya da çocuklara önceden dağıtılmış olan doğaya saygı ve toplumsal değerler temalarını işleyen birer kitap tartışılarak okuduklarını anlamalarına katkıda bulunuldu.
2 Ekim 2019 ile 26 şubat 2020 arasında yapılan beş toplantı kapsamında ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ serisi kitabı aracılığıyla ‘Başarı ve Başarısızlık’ ve ‘Adalet ve Haksızlık’ kavramları yanında Isabel Alende’nin Canavarlar Kenti ve Altın Ejder Krallığı kitapları tartışıldı. Kitap ile ilgili olarak hazırlanan sorular aracılığıyla okuma ve anlama pratiği yapmalarına destek olundu.
Çocuklara uygun saatin belirlenerek katılımın arttırılması sorun oldu. Çocukların toplantı içinde görüş bildirmeye alışması ise bir diğer sorundu. Bazı çocukların kitabı okumadan gelmesi ise grup dinamiklerimizi olumsuz etkiledi.
Katılım sorunu bölgeden bir çocuğun annesinin iletişimi sağlaması aracılıyla çözüldü. Çocukların görüş bildirmesini teşvik etmek için sıcak bir ortam yaratılmasına, proje yürütücülerinin diyaloglarında teşvik edici olmasına özen gösterildi ve iletişim sağlandı. Kitabı okumayı bitirmeyen çocuklarla neden bitirmedikleri ve bu konuda onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz üzerine konuşuldu. Kitap seçiminde onların zevklerinin de göz önüne alınması ve yeterli zaman verilmesi planlandı.
Projeye katılan 10 çocuk, toplantılara devam etmek konusunda isteklerini bildirdi ve her yeni toplantı ile daha katılımcı oldukları gözlendi.

GÖZTEPE SOROPTİMİST KULÜBÜ BURSU İLE EĞİTİME DESTEK
Maddi zorlukları bulunan, eğitime ulaşmada zorluk yaşayan lise ve üniversiteli kız öğrencilerinin eğitimlerini destekleyip, eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak kadının toplum içinde güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla burs verilmektedir. Burs verme süresi 1.10.2019 -30.06.2020 arası dönemi kapsamaktadır.
Geçen yıl burs verilen öğrencilerin hepsi bu yıl da burs almaya devam etti. Sadece hayat pahalılığını göz önüne alarak her ay aldıkları burs ücretini arttırdık. Bursiyerlerimizi yakından takip edip onların sorunları ile ilgilendik, staj yapacakları yer bulmalarına yardımcı olduk. Yarı yıl tatilinde birlikte sergi gezdik, TSKF’nin düzenlediği Koçluk Kursu’na ulaşım giderini karşılayarak bir öğrenciyi yolladık.
Bazı bursiyerlerimiz İzmir dışında okuduğu için onlarla istediğimiz kadar beraber olamadık. Ancak yarı yıl tatilinde görüşebildik ama WhatsApp grubundan iletişimimizi sürdürdük.
Bursiyerlere maddi katkı yanısıra Soroptimistliği tanımalarını, üyelerimizi rol model olarak görmelerini sağladık. Mezun olan bursiyerlerimizi ileride birer Soroptimist olarak göreceğimizi düşünüyoruz.

SINAVA HAZIRLAMA
Eşrefpaşa evindeki 8. Sınıf öğrencilerine Lise Giriş Sınavına (LGS) hazırlanmaları için destek verildi. Gönüllü Türkçe ve Matematik öğretmenleri temin edilerek haftada 2’şer saat Türkçe ve Matematik dersleri verildi.
Öğrencilerin okul ve sınav başarısını yükseltmek amacıyla giriştiğimiz bu eğitim 1 Ekim 2019 tarihinde başlayıp 10 Haziran 2020 tarihine kadar devam etti. Öğretmenler her hafta düzenli eğitim verip testler uyguladılar. Korona döneminde öğrencilerin eğitimine online olarak devam edildi.
Öğrenciler sınavlarda başarı elde ettiler. Anadolu lisesi ve meslek liselerine girdiler.

MEVLANA ÖRGÜ KARNAVALI
Kulübümüz, kadınlar tarafından işletilen küçük işletmelerin gelişimine destek sağlamak ve kadınları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla iş becerileri konusunda eğitimler verdi. Kulüp üyesi Duygu Yurtseven başkanlığında örgü bilmeyen kadınlara tığ ve şiş ile, satış değeri olan değişik ürünler yapılması öğretildi. Kadınların, el becerilerini geliştirmek yanında ürettikleri ürünleri hem kendileri kullanarak, hem de satarak aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri gözönüne alındı.
Mevlana Mahallesinde yaşayan ve elişi bilgisi olmayan kadınlara Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği aracılığı ile ulaşıldı. 22.10.2019 tarihinde başlayan toplu çalışmalar her hafta salı günleri 8 hafta boyunca eğitim evinde 3’er saat yapılarak 4.2.2020 tarihinde sonlandı. Bu çalışmalardan 10 kadın faydalandı.
Malzeme temini konusunda yaşanan sorun, Göztepe Soroptimist Kulübü ve Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği ile ortaklaşa satınalma yoluyla aşıldı.
Kadınlar çeşitli ürünler ürettiler ve yapılan ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulundular.

NALDÖKEN ÖRGÜ KARNAVALI
Kulübümüz, kadınlar tarafından işletilen küçük işletmelerin gelişimine destek sağlamak ve kadınları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla iş becerileri konusunda eğitimler verdi. Kulüp üyesi Duygu Yurtseven başkanlığında örgü bilmeyen kadınlara tığ ve şiş ile, satış değeri olan değişik ürünler yapılması öğretildi. Kadınların, el becerilerini geliştirmek yanında ürettikleri ürünleri hem kendileri kullanarak, hem de satarak aile bütçesine katkıda bulunabilecekleri gözönüne alındı.
Naldöken Mahallesinde yaşayan ve elişi bilgisi olmayan kadınlara Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği aracılığı ile ulaşıldı. 8.11.2019 tarihinde başlayan toplu çalışmalar her hafta perşembe günleri 8 hafta boyunca eğitim evinde 3’er saat yapılarak 21.2.2020 tarihinde sonlandı. Bu çalışmalardan 15 kadın faydalandı.
Malzeme temini konusunda yaşanan sorun, Göztepe Soroptimist Kulübü ve Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği ile ortaklaşa satınalma yoluyla aşıldı.
Kadınlar çeşitli ürünler ürettiler ve yapılan ürünleri satışa sunarak aile bütçelerine katkıda bulundular.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ
Teknolojinin sürekli gelişmesi ile birlikte yenilikçi ve üretim odaklı teknolojilere de aynı oranda ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkındalığında eğitim sistemlerinde erken yaşta çocuklara yönelik kodlama ve robotik eğitimleri ile çocuklar erken yaşta kodlama ve temel düzeyde robotik alanlarda bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu eğitim, analitik düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini kazandırmaktadır.
Bu amaç ışığında İzmir Amerikan Koleji’yle işbirliği yapıldı. Kolej’deki Robotik Kodlama Kulübü’ndeki öğrenciler hizmet verdiğimiz evlerdeki öğrencilerimizi eğitip bilgilendirmek ve yarışmalara hazırlamak istediler.
Öğrencilere robotik kodlama için gerekli kit’ler kulüp tarafından alındı. Kolej ve robotik kodlama firması da kit’lerin alımında yardımcı oldu, her öğrenciye bir kit verildi. 9-10 yaşlarındaki 10 öğrenci, 16 Aralık 2019 tarihinden 16 Mayıs 2020 tarihi süresince haftada iki gün 1’er saat eğitime katıldı.
Mayıs ayı içinde yarışmaya katılmaları planlandı, ödemeleri yapıldı ancak Covid-19 nedeniyle yarışma ertelendi. Şimdilik beklemedeyiz.
Öğrencilerin okul başarısı için yeni teknolojik gelişmelerin takip edi