Uluslararası Soroptimist Federasyonu (SI), dünyayı gelecek nesiller için daha iyi bir yer haline getirmek adına gerekli değişiklikleri teşvik etmek için diğer sivil toplum kuruluşları ve çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları ile birlikte çalışır.

Soroptimistlerin, New York, Cenevre ve Viyana”daki Birleşmiş Milletler merkezlerinde, Paris”te BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nde (UNESCO), Roma”da BM Gıda ve Tarım Örgütü’nde (FAO) ve Nairobi”de Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda (UNEP) atanmış daimi temsilcileri vardır.

Uluslararası Soroptimist Avrupa Federasyonu (SI/E), Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (ECOSOC), danışma statüsüne, Avrupa Konseyi (CoE) ve Avrupa Kadın Lobisi’nde (EWL) katılımcı statüsüne sahiptir ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı’nın (AGİT/OSCE) çalışmalarına katkıda bulunur. Soroptimistler ayrıca düzenli olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kadınları ilgilendiren çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları forumlarına katılırlar.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nde (ECOSOC)
Diğer 150 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte Uluslararası Soroptimist Avrupa Federasyonu, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi”nde (ECOSOC) genel danışma statüsüne sahiptir. Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen panellere, toplantılara ve yuvarlak masa tartışmalarına katılarak kadınların yaşamlarının iyileştirilmesi için geliştirdikleri politikalarla kadın hakları savunucusu olarak görev yapma imkânı sağlarlar. Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu”nun (CSW) çalışmalarına da katılırlar.
Ayrıca, Cenevre”de yılda birkaç kez toplanan BM”nin Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi”nin (CEDAW) ve BM”nin İnsan Hakları Konseyi”nin sık sık kadınları ilgilendiren konuları ele alan çalışmalarına da katkıda bulunur.

Avrupa Konseyi (CoE)
SI/E’nin de temsilci statüsünde olduğu Avrupa Konseyi (CoE) kadın ve çocuklarla ilgili çeşitli sözleşmelerinin uygulanması için kulis yaparak insan haklarının geliştirilmesi çalışmalarını destekler.

Avrupa Kadın Lobisi (EWL)
SI/E’nin de üye olduğu Avrupa Kadın Lobisi (EWL) Avrupa Birliği”nde kadın derneklerinin en büyük çatı örgütüdür. Yaklaşık 30 Avrupa ülkesinde 2500 üye örgütlü EWL, kadın hakları ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi, kadınlar için ekonomik ve sosyal adaleti sağlamayı ve kadına yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı (AGİT/OSCE)
Dünyanın en büyük hükümetlerarası güvenlik örgütü olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilâtı’nda (AGİT/OSCE), SI/E temsil yetkisine sahiptir. Teşkilâtın en eski birimi olan Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları bünyesinde özellikle kadın ticareti, kadına karşı şiddet ve cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yapar.