Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun ilk Kulübü olan İstanbul Soroptimist Kulübü 1948 yılında aydın Türk kadını, yazar Müfide Ferit Tek tarafından kurulmuştur. 1951 yılında Ankara Soroptimist Kulübü”nün kurulması ile 1953 yılında İstanbul ve Ankara Kulüpleri “Türkiye Soroptimist Kulüpleri Birliği’ni oluşturmuşlardır. Birlik, 1978 yılında Uluslararası Soroptimist Avrupa (SI/E) üyesi olarak Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu adını almıştır. Kamu yararına bir dernek olup 12 şehirde, 33 Kulübü ve 1.000’e yakın üyesi vardır.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) uluslararası Soroptimist teşkilatında Türk Ünyonu olarak adlandırılır. TSKF bünyesindeki kulüplerin şehirlere göre sayısal dağılımı; İstanbul’da 9, Ankara’da 6, İzmir’de 5, İçel’de 3, Adana ve Bursa’da 2’şer, Antakya, Denizli, Eskişehir, Karadeniz Ereğli, Konya ve Samsun’da 1’er kulüp olarak yer almaktadır.

Soroptimistler kadının statüsünü geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile çalışır. İnsan hakları ve kadın sorunlarının çözümü konusunda kamuoyu oluşturarak eşitlik, kalkınma ve barış için çaba gösterir. Cehaletle mücadele, bilgi ve beceri, bilgisayar kursları açmak, eğitim bursları vermek, sağlık eğitim çalışmaları, ağaçlandırma ve çevre koruma etkinliklerinde bulunmak, barış kültürünün yaygınlaşması için programlar yapmak, çeşitli konularda toplantılar düzenlemek, Birleşmiş Milletler özel günlerini kutlamak etkinlikler arasındadır.

Topluma hizmet götürmenin yanında yurt içi ve yurt dışındaki Soroptimistlerle dostluk ve kardeşlik bağları kurmak, güçlendirmek, uluslar arası toplantılara katılmak, Türkiye ve Türk kadınının yabancılara tanıtılması için programlar geliştirmek de Soroptimistlerin görevleri arasındadır.